Dodatkowy miesiąc niższych składek ZUS

Jeśli nie prowadziłeś wcześniej działalności gospodarczej, możesz przez dwa pierwsze lata korzystać z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne (tzw. mały ZUS) dla nowych firm. Jednak wiedząc, którego dnia miesiąca zarejestrować firmę, możesz zyskać dodatkowy miesiąc niższego ZUS-u, w całkowitej zgodzie z przepisami prawa.

Mniejszy ZUS dla nowych firm

Przez pierwsze dwa lata „nowym” przedsiębiorcom przysługuje preferencyjna podstawa obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne – 30 procent przeciętnego wynagrodzenia (podawanego przez GUS). Przedsiębiorcy prowadzący działalność dłużej, płacą składkę społeczną od 60 procent przeciętnego wynagrodzenia. Składka zdrowotna jest w obu przypadkach taka sama.

Preferencyjne składki przysługują przedsiębiorcy przez pełne 24 miesiące od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Założenie działalności pierwszego dnia miesiąca

Oznacza to, że jeśli zarejestrujesz firmę pierwszego dnia miesiąca, na przykład 1 kwietnia 2014 roku preferencyjne składki będą Ci przysługiwać do 31 marca 2016 roku (24 pełne miesiące).

Założenie działalności drugiego dnia miesiąca

Jeśli zarejestrujesz działalność gospodarczą drugiego dnia miesiąca (lub w kolejnych dniach), pierwszy pełny miesiąc prowadzenia działalności przypadnie dopiero na kolejny miesiąc. To oznacza, że jeśli przykładowo założysz działalność nie pierwszego, ale 2 kwietnia 2014 roku preferencyjne składki będą przysługiwać Ci do 30 kwietnia 2016 roku – czyli przez pełne 24 miesiące (kwiecień 2014 r. nie jest pełnym miesiącem prowadzenia działalności) plus 29 dni kwietnia.

Kiedy nie opłaca się rejestrować działalności gospodarczej

Z powyższych przykładów łatwo wywnioskować, że nie opłaca się zakładać firmy pierwszego dnia, a także pod sam koniec miesiąca – dajmy na to w jego drugiej połowie. Pozbawiamy się w ten sposób szansy na „przedłużenie” prawa do preferencyjnych składek ZUS.

Kiedy najbardziej opłaca się założyć działalność gospodarczą

Zarejestrowanie się w CEIDG jest najkorzystniejsze w drugim dniu miesiąca (i kilku następnych). Zyskujemy wtedy najdłuższy okres preferencyjnych składek ZUS i jest to jak najbardziej zgodne z prawem.

Mały ZUS i pełny ZUS

Jaka jest różnica pomiędzy pełnymi, a preferencyjnymi składkami (małym ZUS-em)?

Preferencyjne składki ZUS przedsiębiorcy ("Mały ZUS", ze składkami chorobowymi) w 2014 r.:

  • ubezpieczenie społeczne: 160,78 zł
  • ubezpieczenie zdrowotne: 270,40 zł
  • łącznie: 431,18 zł

Pełne składki ZUS przedsiębiorcy (ze składkami chorobowymi) w 2014 r.:

  • ubezpieczenie społeczne: 716,99 zł
  • ubezpieczenie zdrowotne: 270,40
  • składka na Fundusz Pracy: 55,07 zł
  • łącznie: 1042,46 zł

Kto nie może płacić preferencyjnych składek ZUS

Pamiętaj, że z możliwość opłacania preferencyjnych składek ZUS nie przysługuje osobom, które:

  • „prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność” – czyli jeśli prowadziłeś firmę w ciągu ostatnich pięciu lat
  • „wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej” – czyli jeśli będziesz pracować u swojego byłego pracodawcy, jednak nie na umowę o pracę, tylko w ramach swojej własnej działalności.

Zobacz także:

Aktualizacja: 11.04.2014 r., Jan Boniecki, redakcja serwisu KontoFirmowe24.pl. Wykorzystywanie tekstów bez zgody redakcji zabronione.