Co zrobić jeśli otrzymałeś pocztą list o konieczności zapłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców? Czy jeśli nie zapłacisz, faktycznie zostaniesz wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej? Przedstawiamy szczegóły procederu wyłudzania pieniędzy od przedsiębiorców.

Podejrzany list tuż po założeniu firmy

Scenariusz jest zawsze taki sam: w krótkim czasie po zarejestrowaniu działalności gospodarczej przedsiębiorca otrzymuje pocztą list, w którym znajduje się napisany formalnym językiem „dokument” mówiący o konieczności zapłaty określonej kwoty (od 72 do 248 zł) w celu umieszczenia wpisu w rejestrze podmiotów gospodarczych lub uniknięcia wykreślenia firmy z rejestru.

Pamiętaj! Jedynym oficjalnym, państwowym i bezpłatnym rejestrem jest CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej dostępna pod adresem ceidg.gov.pl. Nie płać nikomu za rzekomy wpis do ewidencji!

Oferty wysyłane do przedsiębiorców nie mają nic wspólnego z oficjalnym rejestrem firm prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki. W rzeczywistości są propozycjami wpisu do prywatnych katalogów firm, które mają cele reklamowe. W praktyce taki wpis do niczego się nie przydaje i nie przynosi żadnych korzyści firmie. Niektóre podmioty wysyłające tego typu pisma próbują podszyć się pod CEIDG, niektóre starają się „zamydlić oczy” przedsiębiorcy nieco bardziej subtelnie i skłonić go do zapłaty za wpis do prowadzonej przez nich bazy. Wszystkie listy są jednak napisane językiem przypominającym korespondencję urzędową, odwołują się do ustaw i regulacji prawnych – co ma zbudować wiarygodność, a nawet wzbudzić strach u odbiorcy.

W korespondencji przeczytać można na przykład:

Z dniem [data rejestracji działalności] zarejestrowano w rejestrze podmiotów gospodarczych prowadzonym przez Ministra Gospodarki podmiot [pełna nazwa firmy].
Zasadzający się na art. 66§1 Ustawy Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 wpis do Rejestru Polskich Podmiotów Gospodarczych oparty jest na opłacie w wysokości 145,00 zł w terminie nieprzekraczalnym do dn. [data wpłaty].

Dokonywanie przedmiotowych wpisów za opłatą roczną rozpoczęto z rokiem 2013.
Brak płatności spowoduje trwały brak wpisu przedsiębiorcy w Rejestrze Polskich Podmiotów Gospodarczych.

Po przeczytaniu powyższego fragmentu łatwo stwierdzić, że firma prowadząca ów rejestr próbuje podszyć się pod CEIDG (wspominając o umieszczeniu działalności w rejestrze prowadzonym przez Ministra Gospodarki) i wyłudzić pieniądze, strasząc jednocześnie brakiem wpisu w… Rejestrze Polskich Podmiotów Gospodarczych.

W innym piśmie, którego nadawcą jest Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych, po długim akapicie wprowadzającym czytamy:

„Aby Firma została dopisana do KRFIDG należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 195 PLN do dnia [data zapłaty]. Opłata jest jednorazowa i obowiązkowa aby dane firmy zostały umieszczone w ewidencji KRFIDG. Ze względu na nałożony na nas obowiązek prawny informujemy, iż niniejsze pismo stanowi prawnie wiążącą ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego zgodnie z art. 66 § 1.”

W tym przypadku nie mamy do czynienia z tak oczywistą, jak opisana wcześniej, próbą wyłudzenia pieniędzy. Adresat listu jest informowany o reklamowym charakterze wpisu, jednak cały tekst napisano w taki sposób, aby go zdezorientować i sprawić wrażenie, że zapłata 195 złotych jest jego obowiązkiem. W rzeczywistości „KRFIDG” to jedynie katalog firm służący celom reklamowym, prowadzony przez osobę prywatną i przedsiębiorca nie ma żadnego obowiązku być w nim obecnym.

List dot. wpisu do rejstru firm - przykład 1

Nazwy podejrzanych rejestrów

Niedawno pojawiły się nowe podmioty, które podszywają się pod CEIDG, próbując wyłudzić opłatę za wpis do rejestru. W mediach najczęściej pojawiają się następujące nazwy:

  • KRFIDG – Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych
  • RPPG – Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych
  • CRFIDG – Centralny Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych
  • OEFiP – Ogólnopolska Ewidencja Firm i Przedsiębiorstw
  • CEDGiF – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm
  • CRDGiF – Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm
  • CEODG – Centralna Ewidencja o Działalności Gospodarczej
  • CEFIDG – Centralna Ewidencja Firm i Działalności Gospodarczych

Wszystkie powyższe „rejestry” podszywają się pod państwowy CEIDG i próbują wyłudzić od przedsiębiorców opłaty za wpis do ich ewidencji.

Tylko CEIDG jedynym oficjalnym rejestrem

Jedynym państwowym i oficjalnym rejestrem firm jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – w skrócie CEIDG. Jest ona prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki, a wpis do niej jest zupełnie darmowy. Przedsiębiorca musi figurować jedynie w tym właśnie, państwowym i bezpłatnym rejestrze. Wszystkie informacje dotyczące ewidencji znaleźć można na stronie http://www.ceidg.gov.pl

Skąd mają moje dane?

Dane przedsiębiorców są ogólnodostępne, a zdobyć je można korzystając z wyszukiwarki na stronie CEIDG. Dlatego każdy może poznać adres osoby prowadzącej działalność gospodarczą i wysłać do niej list z propozycją umieszczenia wpisu w bazie – adresy pozyskiwane są więc w całkowicie legalny sposób.

Co zrobić, gdy otrzymam taki list

Jeśli otrzymasz list wzywający do zapłaty za wpis w katalogu firm, rejestrze firm, rejestrze podmiotów i działalności gospodarczych – czy jakkolwiek inaczej nazwanym zbiorze informacji o firmach, zignoruj go. Zakładając działalność gospodarczą wypełniałeś formularz CEIDG, gdzie następnie pojawił się Twój wpis i to jest jedyne miejsce, w którym musisz figurować.

Jeśli masz taką możliwość, poinformuj innych przedsiębiorców o treści otrzymanego listu, aby jak najwięcej osób wiedziało o tym procederze i nie dało się nabierać na niepotrzebne opłaty.

List dot. wpisu do rejstru firm - przykład 2

Jan Boniecki, redakcja serwisu KontoFirmowe24.pl. Aktualizacja: 10.01.2017 r.  Wykorzystywanie tekstów bez zgody redakcji zabronione.