Koszty założenia firmy

Rejestracja działalności gospodarczej to dla jednych realizacja marzeń o własnej firmie, dla innych jedyny sposób na zachowanie pracy. Niezależnie od tego, jaka jest motywacja przyszłego przedsiębiorcy, jedno z pierwszych pytań, jakie się nasuwa, to: ile kosztuje założenie firmy? Prezentujemy koszty rejestracji działalności gospodarczej i opłaty związane ze startem własnego biznesu.

Ile kosztuje rejestracja działalności gospodarczej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest darmowy. CEIDG działa od 2011 roku i jest centralnym rejestrem przedsiębiorców, do którego „wpisać” musi się każda osoba, chcąca prowadzić działalność gospodarczą. Co bardzo istotne, wpis do CEIDG (dokonywany na internetowym formularzu CEIDG-1) jest jednocześnie:

 • wnioskiem o nadanie numeru REGON (czyli o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej),
 • zgłoszeniem albo aktualizacją zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego (nadanie lub potwierdzenie numeru NIP),
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • lub oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Oznacza to, że wszystkie powyższe sprawy załatwiamy poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1, bez żadnych opłat.

Podsumowując: rejestracja działalności gospodarczej: wpis do CEIDG (i wszystkie powiązane z tym zgłoszenia): 0 zł

Płatnik podatku VAT

Jeśli zamierzasz wykonywać działalność, która nie może być zwolniona z VAT (m.in. sprzedaż wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, budynków, budowli lub ich części, nowych środków transportu, terenów budowlanych, usług prawniczych, usług w zakresie doradztwa, usług jubilerskich) lub wiesz, że Twoja sprzedaż będzie przekraczać 150 tys. zł rocznie musisz zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, wypełniając formularz VAT-R.

Od 1 stycznia 2015 roku rejestracja przedsiębiorcy jako płatnika VAT jest bezpłatna (zniesiono obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego). Wcześniej opłata za uzyskanie potwierdzenia rejestracji wynosiła 170 zł i nie można było zostać z niej zwolnionym.

Podsumowując: zgłoszenie do celów podatku VAT: 0 zł (od stycznia 2015 r.)

Ile kosztuje rejestracja spółki jawnej, komandytowej lub z ograniczoną odpowiedzialnością

Jeśli zamierzasz zarejestrować spółkę (jawną, komandytową, z o.o.) przygotuj się na opłatę rejestrową w wysokości 500 zł + 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dodatkowy koszt stanowią opłaty u notariusza (umowa w formie aktu notarialnego, sporządzenie odpisu, poświadczenie za zgodność wzoru podpisu członków zarządu). Całkowite opłaty zależne są od kwoty kapitału zakładowego, jednak w przypadku najniższej dopuszczalnej prawem kwoty (5000 zł) będzie to około 1500 do 2000 zł. Wykaz opłat związanych z wpisem do KRS znajdziesz na stronach BIP.

Podsumowując: rejestracja spółki: 500 zł (lub 250 jeśli jej umowa jest spisana według wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym KRS), ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100 zł, koszty poniesione u notariusza: od około 1000 zł (m.in. w zależności od kapitału zakładowego i liczby wspólników).

Ile kosztuje rejestracja spółki cywilnej

Spółkę cywilną mogą utworzyć co najmniej 2 osoby fizyczne bądź prawne i nie podlega ona rejestracji w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym). Wspólnicy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą podlegają jedynie wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Kroki rejestracji spółki cywilnej i ich koszty

 • uzyskanie wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi – bez opłat
 • zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie) – udział notariusza nie jest wymagany, bez opłat
 • zgłoszenie do GUS i uzyskanie nr REGON spółki – we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym – bez opłat
 • zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki – bez opłat,
 • złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym – opłata 0,5% wartości wkładów wniesionych do majątku spółki
 • zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT – bez opłat od 01.2015 r. (dawniej: 170 zł)
 • zmiana wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi – uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1 (wolny od opłat, termin – 7 dni)

Podsumowując: rejestracja spółki cywilnej: opłata skarbowa w wysokości 0,5% wartości wkładów wniesionych do majątku spółki

Początkowe koszty działalności

Każda firma potrzebuje sprzętu właściwego dla jej branży, dlatego skupimy się tylko na tym, co niezbędne i uniwersalne dla każdej działalności. Trudno wyobrazić sobie przedsiębiorcę bez komputera, drukarki, skanera i kilku innych rzeczy.

 • Komputer – od 2 tys. zł
 • Drukarka i skaner – ok. 500 zł
 • Materiały biurowe – papier, segregatory, koszulki, zszywacze – ok. 100 zł
 • Pieczątka (nie jest prawnie wymagana, choć czasem może się przydać) – ok. 50 zł
 • Podstawowa strona internetowa (strona-wizytówka) i domena – od 1500 zł

Otwarcie konta firmowego – bez opłat (nie otwieraj rachunku w pierwszym lepszym banku lub w tym, w którym masz konto osobiste – może okazać się to stratą pieniędzy. Wcześniej sprawdź najważniejsze opłaty w prowadzonym przez naszą redakcję rankingu kont firmowych). Zobacz też: czy konto firmowe jest obowiązkowe?

Obsługa księgowa

Bardzo trudno jest sporządzać wszystkie ewidencje i prowadzić sprawy podatkowe samodzielnie – jeśli nie miałeś styczności z księgowością jest to praktycznie niemożliwe. Do wyboru masz dwa rozwiązania: skorzystać z księgowości internetowej (otrzymujesz aplikację on-line do wprowadzania danych i wystawiania faktur/rachunków – aplikacja dokonuje obliczeń i generuje wymagane zestawienia) – koszt takiego rozwiązania to koło 50 złotych miesięcznie. Możesz skorzystać z usług tradycyjnej księgowej, której będziesz jedynie dostarczać faktury, a biuro rachunkowe zajmie się całą resztą. Takie rozwiązanie (jeśli prowadzisz uproszczoną księgowość) to wydatek ok. 200 złotych miesięcznie. Jeśli prowadzisz pełną księgowość, musisz liczyć się z kosztem od 500 zł wzwyż.

Podsumowując: księgowość on-line: ok. 50 zł miesięcznie, biuro rachunkowe: ok. 200 zł miesięcznie (pełna księgowość min. 500 zł)

Zobacz także:

Aktualizacja: 18.03.2015 r., Jan Boniecki, redakcja serwisu KontoFirmowe24.pl. Wykorzystywanie tekstów bez zgody redakcji zabronione.