Co zrobić, jeśli ktoś w banku lub w urzędzie poprosi Cię o dowód, że jesteś przedsiębiorcą? Skąd wziąć numer dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej?

Wpis do rejestru przedsiębiorców

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlega wpisowi do CEIDG – czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Każdy przedsiębiorca taki wpis posiada, ale nie każdy wie, co jest dokumentem potwierdzającym ten status.

Dokumentem potwierdzającym działalność gospodarczą jest zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej. Skąd je wziąć? Taki dokument możemy zdobyć samodzielnie, odnajdując własny wpis w wyszukiwarce CEIDG a następnie pobierając PDF lub drukując szczegóły wpisu.

Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Niektóre banki, podczas zakładania konta firmowego lub starania się o kredyt dla firmy, korzystają jeszcze z formularzy, w których występuje pytanie o numer dokumentu potwierdzającego wpis do ewidencji. Skąd wziąć ten numer, skoro wydruk z CEIDG nic takiego nie zawiera?

Numerem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest numer NIP przedsiębiorcy. Dlatego w odpowiedniej rubryce, w której należy podać numer wpisu lub numeru dokumentu, wystarczy wpisać swój NIP.

Zobacz najlepsze rachunki dla działalności gospodarczej w polskich bankach. Ranking kont firmowych, czerwiec 2022 »

Wpis do CEIDG jest jedynym i wystarczającym dowodem prowadzenia działalności

Co ważne, urzędnik lub pracownik banku musi przyjąć wpis do CEIDG jako dowód prowadzenia działalności, ponieważ, jak czytamy w adnotacji pod każdym wpisem:

Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Co więcej, osoba, której przedstawiono wpis do CEIDG ma prawo domniemywać, że dane są prawdziwe – na CEIDG czytamy:

Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Jak wygląda wpis do CEIDG?

Poniżej znajduje się przykładowy wpis do CEIDG, a na czerwono zaznaczone zostało miejsce, w którym można pobrać PDF z wpisem. Aby odnaleźć swój wpis w bazie, trzeba skorzystać z wyszukiwarki CEIDG. Nie zapomnij wpisać tzw. captchy, czyli przepisać kod widoczny na obrazku do pól tekstowych. Jest to zabezpieczenie przed nadmierną liczbą wysyłanych automatycznie wyszukiwań.

(kliknij, aby powiększyć obraz).

Wpis do CEIDG

Wygenerowane z CEIDG potwierdzenie prowadzenia działalności warto mieć pod ręką w postaci pliku PDF – może być ono przydatne na przykład przy zawieraniu umów z kontrahentami.

 

Teoretycznie każdy z Twoich kontrahentów, niezależnie od tego, czy jest to klient, partner biznesowy czy bank, może wygenerować sobie informację o Twojej działalności samodzielnie. Niektóre procedury w firmach są jednak przestarzałe, dlatego jeśli spotkasz się z taką sytuacją, po prostu prześlij PDF z CEIDG wygenerowany według powyższej instrukcji.

Zobacz także:

Aktualizacja: 10.01.2017 r., Jan Boniecki, redakcja serwisu KontoFirmowe24.pl. Wykorzystywanie tekstów bez zgody redakcji zabronione.