Jak sprawdzić przedsiębiorcę

Sprawdzenie rzetelności i wiarygodności firmy przed rozpoczęciem współpracy może zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy. Dokonując weryfikacji firmy znacząco obniżysz ryzyko niespłacenia należności w terminie lub co gorsza, nieuzyskania zapłaty w ogóle. Zobacz, jak sprawdzić kontrahenta przed podjęciem decyzji o współpracy.

CEIDG

Gdzie sprawdzić firmę? Pierwszym miejscem jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG. Każdy przedsiębiorca rejestrujący jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną musi dokonać wpisu do tej bazy, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki. Wyszukiwarka wpisów w CEIDG pozwala na sprawdzanie firmy po NIP oraz innych danych przedsiębiorcy, takich jak imię, nazwisko, REGON, adres prowadzonej działalności, a nawet PKD. Wpis pozwoli sprawdzić, czy firma faktycznie istnieje oraz czy jej działalność nie jest zawieszona.

Krajowy Rejestr Sądowy

Jeśli podmiot, którego szukasz jest spółką prawa handlowego (np. sp. z o.o.) lub stowarzyszeniem, właściwym miejscem do sprawdzenia kontrahenta jest wyszukiwarka KRS. Dzięki wpisowi w Krajowym Rejestrze sądowym możemy sprawdzić między innymi, czy spółka nie jest w upadłości, kto ją reprezentuje oraz pobrać wszystkie niezbędne dane dotyczące firmy lub organizacji.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Jako część KRS został także uruchomiony Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, jednak możliwe jest jedynie wyszukiwanie po numerze KRD – czyli po identyfikatorze, pod którym dłużnik figuruje w rejestrze. Nie ma możliwości sprawdzenia po nazwie, imieniu i nazwisku, czy NIP-ie, dlatego baza ta nie zawsze okaże się przydatna. Odpis aktualny z RDN uzyskany w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego kosztuje 30 zł, odpis pełny – 60 zł.

Biuro Informacji Gospodarczej

W weryfikacji finansowej kondycji kontrahenta przydatne mogą się okazać Biura Informacji Gospodarczej. Należą do nich Krajowy Rejestr Długów, VERIF Rejestr Dłużników i InfoMonitor, które prowadzą rejestr dłużników i osób zalegających z płatnościami (zarówno firm, jak i osób prywatnych). Dostęp do bazy wymaga wniesienia opłaty, jednak abonament najczęściej umożliwia sprawdzenie dowolnej liczby osób lub firm. Podobną usługę (sprawdzenie kontrahenta) oferuje także bezpłatnie Idea Bank.

Urząd skarbowy

Przed rozpoczęciem współpracy, szczególnie jeśli w grę wchodzi duży kontrakt, możesz poprosić kontrahenta, żeby przedstawił zaświadczenie z urzędu skarbowego, które potwierdzi, że nie zalega z zapłatą podatków. Wniosek o wydanie takiego dokumentu musi złożyć w odpowiednim dla niego urzędzie skarbowym oraz wnieść opłatę (21 złotych). Zaświadczenie powinno być gotowe w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

ZUS

Jeśli chcesz mieć pewność, że przedsiębiorca na bieżąco reguluje wszystkie składki, możesz zwrócić się do niego lub samodzielnie do ZUS-u o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie ZUS.

Potwierdzenie europejskiego numeru VAT (VIES)

Samodzielnie i bezpłatnie można sprawdzić, czy przedsiębiorca jest zarejestrowany jako europejski płatnik podatku VAT. Na stronie Komisji Europejskiej dostępna jest wyszukiwarka, w której należy podać numer NIP kontrahenta i kraj, w którym zarejestrowana jest działalność. Pamiętaj, że bycie europejskim płatnikiem VAT nie oznacza, że automatycznie jest się płatnikiem także w Polsce. Możliwa jest sytuacja, w której przedsiębiorca jest zwolniony z Polskiego VAT-u, ale jest zarejestrowanym płatnikiem VAT-u europejskiego – i jest to jak najbardziej zgodne z przepisami.

To, czy dana firma jest płatnikiem VAT w Polsce, możesz sprawdzić składając wniosek w Urzędzie Skarbowym.

Wywiadownia Gospodarcza

W przypadku umów opiewających na naprawdę wysokie kwoty lub przy strategicznie ważnych projektach, duże przedsiębiorstwa często decydują się na skorzystanie z usług tak zwanych wywiadowni gospodarczych. Są to firmy, które wykonują dokładną analizę potencjalnego kontrahenta, sprawdzając m.in. jak regulowanie należności, aktualną sytuację finansową, powiązania kapitałowe, a nawet wizerunek w mediach. Dobra wywiadownia gospodarcza powinna działać dyskretnie i dostarczyć Ci znacznie więcej informacji, niż tylko z raporty ogólnodostępnych baz i dokumenty z KRS.

Zobacz także:

Aktualizacja: 19.03.2014 r., Krzysztof Gibek, Jan Boniecki, redakcja serwisu KontoFirmowe24.pl. Wykorzystywanie tekstów bez zgody redakcji zabronione.